جهش تولید با مشارکت مردم
دوشنبه 4 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه شورای عالی 14 و 15 مرداد ماه 1395

جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان 14 مرداد 95

جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان 14 مرداد 95 جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان 14 مرداد 95 

جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان 14 مرداد 95 جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان 14 مرداد 95 

 جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان 14 مرداد 95