تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 11 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دیدار صمیمانه شورای ارزشیابی و شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران
دیدار صمیمانه شورای ارزشیابی و شورای عالی با حضرت استاد واعظ تهرانی

دیدار صمیمانه شورای ارزشیابی و شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران

با حضرت استاد واعظ تهرانی

دیدار با واعظ

به گزارش روابط عمومی انجمن خوشنویسان ایران اعضاء شورای ارزشیابی و شورای عالی در خاتمه جلسه مشترک اعضاء در عصر روز شنبه مورخ 93/5/11 

به دیدار یکی دیگر از پیشکسوتان انجمن خوشنویسان و هنر خوشنویسی شتافتند ، در این دیدار حضرت استاد غلامحسین امیرخانی طی سخنرانی ارزشمند از

مقام جناب استاد واعظ تهرانی تقدیر به عمل آوردند.ایشان طی سخنان خود به جایگاه استاد واعظ تهرانی و خدمات ارزنده ایشان در انجمن اشاره نمودند و گفتند 

انجمن بر خود وظیفه می داند به شیوه هایی که مرسوم است از مقام این عزیزان تجلیل به عمل آورد و نگذارد یاد و نام این بزرگان در دغدغه های زندگی امروزی

به فراموشی سپرده شود.

در این دیدار که باحضور استاد غلامحسین امیرخانی ، استاد محمد سلحشور ، استاد یداله کابلی خوانساری ، استاد جواد بختیاری ، استاد محمد حیدری ، استاد

علی اشرف صندوق آبادی ، استاد مهدی فلاح ، استاد مجید چیزفهم ، استاد زنوزی ، استاد صحافی مقدم و مدیر اجرائی انجمن خوشنویسان ایران آقای عارف براتی تشکیل گردید ، اعضاء با اهداء گل شادمانی

خود را از سلامتی و جایگاه هنری استاد واعظ تهرانی ابراز نمودند.

دیدار با واعظ دیدار با واعظ

دیدار با واعظ