جهش تولید با مشارکت مردم
یکشنبه 30 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه شورای عالی و ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران 12 مرداد 1393
جلسه شورای عالی و ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران 12 مرداد 1393

بسمه تعالی

ادامه جلسه شورای عالی و ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران در بعدازظهر روز یکشنبه 93/5/12 ضمن بحث و گفتگو ،تبادل نظر

درباره مباحث و مسائل مختلف انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید.

جلسه انجمن خوشنویسان ایران

جلسه انجمن

جلسه انجمن

جلسه انجمن

جلسه انجمن

جلسه انجمن

جلسه انجمن

جلسه انجمن