تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
یکشنبه 12 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران 15 آذر 95

بسمه تعالی
گزارش تصویری جلسه شورای ارزشیابی با حضور ریاست محترم انجمن خوشنویسان ایران استاد امیرخانی ،
نماینده محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دکتر ساکت و اکثریت اعضاء
 در تاریخ 15 آذر 95 - دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران در خیابان خارک

بر اساس این خبر، جلسه شورای ارزشیابی با حضور اکثریت اعضاء و ریاست محترم انجمن خوشنویسان ایران استاد غلامحسین امیرخانی، نماینده محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دکتر ساکت ، مدیر اجرائی آقای عارف براتی در ساعت 9 صبح روز دوشنبه 15 آذر 95 در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید .گفتنی است در این جلسه استادان گرانقدر در خصوص مسائل جاری انجمن ، امتحانات ، آموزش و ... به بحث و تبادل نظر پرداختند و این نشست در ساعت 14 خاتمه یافت.