تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
شنبه 20 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دومين جلسه کميته ويژه بررسی و تدوين آيين نامه استادی

بسمه تعالی  
بر اساس این خبر دومين جلسه کميته ويژه بررسی و تدوين آيين نامه استادی  روز سه شنبه مورخ  95/10/21  ساعت 17  تا 30 : 20
در مجموعه فرهنگی هنری انجمن خوشنويسان ايران دزاشيب برگزار گردید.

 

 

 دومين جلسه کميته ويژه بررسی و تدوين آيين نامه استادی در تاريخ 21/10/95 در مجموعه فرهنگی هنری انجمن خوشنويسان ايران تشکيل شد که در اين جلسه استادان : اميراحمد فلسفی ، مجتبی ملک زاده ، بنی رضی ، علی اشرف صندوق  آبادی و مدير اجرايي انجمن خوشنويسان ايران آقای عارف براتی حضور داشتند . در اين جلسه به ادامه بررسی آيين نامه استادی ، استادی ممتاز و استادی ارشد و همچنين فوق ممتاز اقدام شد . در اين نشست ها کليه آيين نامه ها ، شيوه نامه ها، دستورالعملها و اقدامات گذشته انجمن در موضوعات فوق مورد ماقه و بحث و بررسی قرار می گيرد . افرادی که در جلسه حضور پيدا می کنند با مطالعه و تحقيق کامل نظرات خود را درخصوص تمامی موضوعات و حتی واژگان ، مطرح ومورد بررسی قرار می دهند.

جلسه مذکور رأس ساعت 30 : 20 به پايان رسيد . و السّلام .