جهش تولید با مشارکت مردم
یکشنبه 30 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مقاله

* استاد کل، حضرت میرعماد سیفی قزوینی

27 اردیبهشت

* گزاره نویسی در آثار خوشنویسی عمادالکتاب

28 اردیبهشت

* مقایسه کوتاه بین نستعلیق با نسخ و تعلیق

28 اردیبهشت

اما تعلیق که بیشتر به عنوان خط تحریر برای نوشتن نامه‌ها و فرمان‌های حکومتی بکار می‌رفته، دارای دوایر زیاد، حروف مدور و قابلیت بسیاری در ارائه‌ی ترکیب‌...

* جایگاه کشیده در سطر

21 تیر

جایگاه کشیده در سطر، بیت ، چلیپا و کتابت انجمن خوشنویسان ایران...

* پیشینه القاب خوشنویسان

20 مرداد

مقاله ای از هنرمند ارجمند خانم شهناز ملکی انجمن خوشنویسان ایران...

* پرورش قلم

21 مرداد

پرورش قلم نی دزفولی...

* ميرزا غلام هنر و خط نستعليق ديدن خط و رهيافتي به فلسفه هنر خوشنويسي او

22 مرداد

 چشم در صنع الهى باز كن لب را ببند بهتر از خواندن بود ديدن خط استاد را  تعداد قابل توجهى از قطعاتى كه به ‏خط نستعليق از ميرزا غلام‏رضا ...انجمن خوش...

* صدای شُرشُرِ باران ( صورت و معنا در خوشنویسی و دگردیسی در روح زمان)- به قلم استاد علی جزایری

18 خرداد

* نگاهی تحلیلی به سرمشق های دهه پنجاه، شصت و هفتاد استاد امیرخانی

18 خرداد

* تحلیل فرم و ترکیب‌بندی در خط نستعلیق بر اساس اصول نظریه گشتالت

18 خرداد

* خوشنویسی و سیر تحولات آن در تبلیغات

18 خرداد

* مطالعه تطبیقی شکل نقطه در خط نستعلیق به شیوه سنتی با اجرای نقطه در تحریرات رایانه ای

18 خرداد

* بررسی تطبیقی رسم الخط میرعلی بن حسن تبریزی با میرعلی بن الیاس تبریزی بر اساس نسخه خسرو و شیرین نظامی (3134، گالری فریر) و سه مثنوی خواجوی کرمانی (18113، کتابخانه بریتانیا)

19 خرداد

* قواعد رسم الخط میرعلی تبریزی براساس نسخه خسرو و شیرین نظامی (محفوظ در گالری فریر - 808 هجری قمری)

19 خرداد

* ملاحظاتی چند در دانش کتیبه‌نگاری و ضرورت کاربرد اصول و قواعد خوشنویسی در تحلیل کتیبه‌ها

19 خرداد

* تاثیر عرفان و تصوف در تحولات خوشنویسی ایرانی در قرن های هفت تا نه ( ه . ق )

21 خرداد

* قرآن های خطی کتابخانة آیت الله مرعشی نجفی (سده های اول تا ششم)

21 خرداد

* علل تحول خوشنویسی و پیوند آن با هویت ایرانی در دوره تیموری

21 خرداد

* جایگاه خوشنویسی و خوشنویسان در جامعه عصر تیموری

21 خرداد

* نقش افزودنی ها بر کیفیت مرکب ایرانی: مطالعه موردی حنا و نمک

21 خرداد

* چیدمان کتیبه نگاری: مطالعه ی ویژگی های تاریخی، هنری و سبک شناسی کتیبه های نستعلیق سنگی سردر بناهای قزوین (دوره ی قاجار)

21 خرداد

* تجلّی خط «مُحَقَّق» بر خطوط «ریحان» و «ثلث» در کتابت قرآن کریم

21 خرداد

* مقایسه شیوه جعفر تبریزی، میرعماد حسنی و محمدرضا کلهر در قالب کتابت نستعلیق

21 خرداد

چرا زاویه چلیپا همواره باید ۴۵ درجه باشد؟

29 خرداد