تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
پنجشنبه 7 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه دوم شورای ارزشیابی استادی ( دوره چهارم تیرماه سال 1393 )

بسمه تعالی

طبق برنامه و زمانبندی اعلام شده جلسه دوم شورای ارزشیابی استادی انجمن خوشنویسان ایران از بامداد روز 93/4/3 با ریاست شورای ارزشیابی جناب استاد غلامحسین امیرخانی و بقیه اعضاء در سالن کنفرانس دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران تشکیل شد و تا نزدیکی غروب ادامه یافت و با نظر به تعدد آثار ارسالی جلسات دیگری به این منظور مشخص گردید. لازم به اشاره است که نتایج ارزشیابی پس از خاتمه کامل این دوره از ارزشیابیها بر روی همین سایت اعلام خواهد شد لذا کادر دفتر مرکزی به دلیل عدم اطلاع از اعلام نتایج به هر صورت معذور است و تقاضا داریم به منظور فوق از تماس با تلفنهای دفتر مرکزی یا تلفنهای همراه کارکنان انجمن خوشنویسان ایران پرهیز فرمایید.                                           

روابط عمومی و IT انجمن خوشنویسان ایران

استادی 1 انجمن خوشنویسان ایران

            استادی 2 انجمن خوشنویسان ایران           

استادی 3 انجمن خوشنویسان ایران

استادی 4 انجمن خوشنویسان ایران

        استادی 5 انجمن خوشنویسان ایران       

  استادی 6 انجمن خوشنویسان ایران

   استادی 7 انجمن خوشنویسان ایران

         استادی 8 انجمن خوشنویسان ایران      

    استادی 9                  استادی 10 

            استادی 12             

 استادی 11

استادی 13

استادی 15

استادی 16