تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 9 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سخنرانی مدیر اجرائی انجمن خوشنویسان ایران جناب آقای عارف براتی