تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جمعه 21 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سخنرانی مدیر اجرائی انجمن خوشنویسان ایران جناب آقای عارف براتی