جهش تولید با مشارکت مردم
چهارشنبه 5 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

استاد میر حسین زنوزی

عضو شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران

نام اساتید: مرحوم استاد حسن هریسی، مرحوم استاد ابراهیم بخت شکوهی، استاد غلامحسین امیرخانی

 
استاد زنوری
 
تاریخ تولد: 1329
سوابق فرهنگی و اجرایی:    
عضو خانه هنرمندان ایران
رییس انجمن خوشنویسان ایران - شعبه تبریز (از سال 79 تا کنون)
مدرس انجمن خوشنویسان ایران - شعبه تبریز (از سال 66 تاکنون)
طراح و دبیر دائمی جشنواره بین المللی غدیر
داور مسابقات استانی و کشوری (بیش از 20 مورد)
                                                           شرکت در بیش از 150 نمایشگاه جمعی داخلی و خارجی                                                          
برگزاری نمایشگاه انفرادی (بیش از 15 مورد)    
تحریر و تذهیب بیش از 10 جلد
کسب عنوان اول، دوم و سوم استانی، کشوری و بین المللی
تجلیل به عنوان هنرمند منتخب در سال 1380
عضو هیأت علمی حوزه هنری آذربایجان شرقی
تقدیر در پنجمین جشنواره خوشنویسی غدیر (سال 1384)
تجلیل در ششمین جشنواره بین المللی غدیر (سال 1386)
انتخاب به عنوان چهره برتر هنری استان آذربایجان شرقی (سال 1388)
 
***************
 
اثر استاد زنوری 1 اثر استاد زنوری 2