تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 12 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

بخشی از سمینار سرپرستان شعب مراکز استانها در تهران اردیبهشت 95

*** بخشی از سخنرانی ریاست انجمن خوشنویسان ایران ***
استاد غلامحسین امیرخانی 

 

*** بخشی از سخنرانی نماینده محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ***
جناب آقای دکتر ساکت
 
*** بخشی از سخنرانی استاد علی اشرف صندوق آبادی***
*** بخشی از سخنرانی استاد عباسعلی صحافی مقدم ***

(( هنرمندان گرامی به دلیل حجم بالای فیلمها فقط قسمتهایی مختصر با حجم پایین در این خبر قرار گرفت.))