جهش تولید با مشارکت مردم
چهارشنبه 5 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

استاد محمد حیدری

استاد محمد حیدری

محمد حیدری درسال ۱۳۳۸ در شهرستان ابرکوه دیده به جهان گشود،ابتدای خط خوشنویسی را در محضر استاد

حسین میرخانی آغاز کرد و بعد به علت نابینایی استاد میرخانی ادامه کار خود را با کیخسرو خروش ادامه داد، به سال ۱۳۵۸ درمحضر استاد یدالله کابلی ادامه تحصیل نمود.

وی از سال ۱۳۶۰ مشغول تدریس می باشند. ایشان مدرک استادی خود را در سال ۱۳۷۸ اخذ نمودند.

 استاد محمد حیدری دبیر شورای ارزشیابی هنری انجمن خوشنویسان ایران می باشند.

استاد حیدری

 تحصیلات رسمی و حرفه ای : محمدحیدری در سال ۱۳۵۷ تحصیلات خود را با سیدحسین میرخانی در زمینه خوشنویسی آغاز نمود و از محضر استادان

 مختلفی کسب فیض نمود. ایشان مدرک استادی خود را درسال ۱۳۷۸ اخذ نمود.

حیدری 1

فعالیتهای آموزشی : محمد حیدری از سال ۱۳۶۰ مشغول تدریس می باشند، از

سوابق کاری ایشان می توان به تدریس در دانشگاه های آزاد، دانشگاه الزهراء و دانشگاه کابل اشاره کرد.چگونگی

عرضه آثار : از دیگر آثار محمد حیدری می توان به موارد زیر اشاره نمود: – چاپ اثر در مجموعه های منتشر شده

انجمن و غیره – نمایشگاه انفرادی در ایران و خارج از ایران – مشارکت در کلیه نمایشگاههای جمعی خوشنویسی از سال ۱۳۶۰ تا کنون

 آثار : بخش شکسته خوانی کلک شیدایی / ۱۳۶۹ ساغر و سامان/ ۱۳۷۱ سواران آفتاب / ۱۳۶۲ فرمان حضرت امیر به مالک اشتر / ۱۳۶۶ کتاب “از نیستان” 
حیدری 2