تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 9 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مصاحبه شبکه خبر سیما با استادان انجمن خوشنویسان ایران در مراسم اعطای گواهینامه استادی 130 استاد انجمن خوشنویسان ایران