تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
یکشنبه 6 فروردین

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه چهارم شورای ارزشیابی استادی ( دوره چهارم تیرماه سال 1393 )

طبق برنامه و زمانبندی اعلام شده جلسه چهارم شورای ارزشیابی استادی ( دوره چهارم ) انجمن خوشنویسان ایران از بامداد روز 93/4/17 با ریاست شورای ارزشیابی جناب استاد غلامحسین امیرخانی و بقیه اعضاء در سالن کنفرانس دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران تشکیل شد و تا پاسی از عصر ادامه یافت. لازم به اشاره است که نتایج ارزشیابی این دوره از ارزشیابیها بر روی همین سایت اعلام خواهد شد.

روابط عمومی و IT انجمن خوشنویسان ایران

ارزشیابی استادی انجمن خوشنویسان ایران

ارزشیابی استادی انجمن خوشنویسان ایران

ارزشیابی استادی انجمن خوشنویسان ایران

ارزشیابی استادی انجمن خوشنویسان ایران

ارزشیابی استادی انجمن خوشنویسان ایران

ارزشیابی استادی انجمن خوشنویسان ایران