جهش تولید با مشارکت مردم
یکشنبه 30 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

شورای ارزشیابی چهاردهمین مجمع انجمن خوشنویسان ایران

2- استاد محمد سلحشور ( تماس: 09126792871 )
3- استاد علی شیرازی ( تماس: 09125248004 )
4 - استاد امیراحمد فلسفی ( تماس: 09122952368 )
5- استاد حسین غلامی ( تماس: 09122979859 )
6- استاد مهدی فلاح  ( تماس: 09121279148 )
7 - استاد محمود رهبران ( تماس: 09131545312 )
8 - استاد یداله کابلی ( تماس: 09121307863 )
9- استاد مجتبی ملک زاده ( تماس: 09125094092 )
10-  استاد سید علی فخاری ( تماس: 09127849783 )
11- استاد علی اکبر رضوانی ( تماس: 09151236570 )
12 -استاد غلامرضا وکیلی مطلق ( تماس: 09131115163 )
13 - استاد رضا بنی رضی ( تماس: 09122525521 )
14-استاد محمد علی قربانی ( تماس: 09126300718 )
15 - استاد علیرضا بخشی ( تماس: 09123531009 )
16- استاد احمد عبدالرضایی ( تماس: 09121510729 )
17- استاد علی رضائیان ( تماس: 09127511085 )
18- استاد مجید جدیدی ( تماس: 09181622513 )