جهش تولید با مشارکت مردم
چهارشنبه 5 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

استاد محمد سلحشور

استاد محمد سلحشور متولد 1311 تهران است.او خوشنویسی را نزد استاد حسن زرین‌خط شروع کرد و سپس از محضر استاد سید حسین میرخانی و استاد علی‌اکبر کاوه سود جست.وی در حدود ده هزار صفحه را کتابت کرده است که از آن جمله دیوان‌های شعر نظیر دیوان رباعیات خیام، باباطاهر و حافظ را می‌توان نام برد.مـحـمــد سـلـحـشور کـه درسـال 1364 دکترای درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده تا امروز آثارش را در نـمـایـشـگـاه‌هـای مـتـعـددی در فـرانـسه، انـگـلـسـتـان، پـاکـسـتـان، هـنـدوستان، کویت، الجزایر، امارات و... به نمایش گذاشته و بارها مورد تقدیر و ستایش مراکز معتبر هنری قــرارگــرفـتــه اسـت.

وی کـه از سـال 1329 خوشنویسی را فرا گرفته در سال 1333 خوشنویسی کتاب‌های درسی دوم و سوم دبستان را و سال 1362 خوشنویسی کتاب‌های سوم و چهارم دبیرستان ادامه داد و در این مسیر حتی 30 کتاب درسی کشور افغانستان را نیز نوشت.

نگارش قسمت‌هایی از دروس قرآن برای مـدارس به سفارش شهید دکتر باهنر در سال 1347، نـگـارش گـلـچـیـنـی از نـهج‌البلاغه، 4 بار خوشنویسی غزلیات حافظ، 2 مرتبه خوشنویسی دوبیتی‌های باباطاهر، 4 مرتبه خوشنویسی رباعیات عمرخیام نیشابوری، نـگـارش اشـعـار سـعـدی، هاتف اصفهانی، صـائـب تـبریزی و... بخشی از آثار وی هستند.

خوشنویسی در قالب کتیبه، سیاه مشق، چلیپا، شمسه و چند سطری با خطوط نستعلیق و زینتی در آثارش به چشم می‌خورند.

سلحشور به عنوان چهره ماندگار(هشتمین دوره) معرفی شده است.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

محمد سلحشور، خوشنویسی قرآن کریم را به خط نستعلیق با قابلیت چاپ در ابعاد 4 متر در 6 متر بعد از گذشت بیست سال به پایان رساند.


 

قرآن کریم به خط نستعلیق

محمد سلحشور استاد خوشنویسی ایران،‌ مدت 20 سال را صرف نوشتن و خوشنویسی کامل قرآن کرده است، این قرآن در 618 صفحه آماده انتشار است و قابلیت چاپ در ابعاد 4 متر در 6 متر را داراست. محمد سلحشور متولد 1311 تهران است.او خوشنویسی را نزد استاد حسن زرین‌خط شروع کرد و سپس از محضر استاد سید حسین میرخانی و استاد علی‌اکبر کاوه سود جست.

وی در حدود ده هزار صفحه را کتابت کرده است که از آن جمله دیوان‌های شعر نظیر دیوان رباعیات خیام، باباطاهر و حافظ را می‌توان نام برد.

مـحـمــد سـلـحـشور کـه درسـال 1364 دکترای درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده تا امروز آثارش را در نـمـایـشـگـاه‌هـای مـتـعـددی در فـرانـسه، انـگـلـسـتـان، پـاکـسـتـان، هـنـدوستان، کویت، الجزایر، امارات و... به نمایش گذاشته و بارها مورد تقدیر و ستایش مراکز معتبر هنری قــرارگــرفـتــه اسـت.

وی کـه از سـال 1329 خوشنویسی را فرا گرفته در سال 1333 خوشنویسی کتاب‌های درسی دوم و سوم دبستان را و سال 1362 خوشنویسی کتاب‌های سوم و چهارم دبیرستان ادامه داد و در این مسیر حتی 30 کتاب درسی کشور افغانستان را نیز نوشت.

نگارش قسمت‌هایی از دروس قرآن برای مـدارس به سفارش شهید دکتر باهنر در سال 1347، نـگـارش گـلـچـیـنـی از نـهج‌البلاغه، 4 بار خوشنویسی غزلیات حاف1 2 مرتبه خوشنویسی دوبیتی‌های باباطاهر، 4 مرتبه خوشنویسی رباعیات عمرخیام نیشابوری، نـگـارش اشـعـار سـعـدی، هاتف اصفهانی، صـائـب تـبریزی و... بخشی از آثار وی هستند.

خوشنویسی در قالب کتیبه، سیاه مشق، چلیپا، شمسه و چند سطری با خطوط نستعلیق و زینتی در آثارش به چشم می‌خورند. محمد سلحشور استاد خوشنویسی ایران،‌ مدت 20 سال را صرف نوشتن و خوشنویسی کامل قرآن کرده است، این قرآن در 618 صفحه آماده انتشار است و قابلیت چاپ در ابعاد 4 متر در 6 متر را داراست.

سلحشور به عنوان چهره ماندگار(هشتمین دوره) معرفی شده است. محمد سلحشور کتاب‌های بسیاری از شاعران بزرگ ایران را چندین مرتبه با خطوط مختلف خوشنویسی کرده است و قرآن تنها کتابی است که یک بار به طور کامل آن را خوشنویسی کرده و مدت زمان 20 سال را صرف نوشتن آن کرده است. این قرآن همراه با ترجمه فارسی به خط نستعلیق و تذهیب هم‌اکنون به دارالقرآن تحویل داده شده است تا مراحل نهایی برای چاپ و انتشار آن انجام شود.

سلحشور3 سلحشور1
سلحشور5 سلحشور3
                  
سلحشور6