بسمه تعالی

 روز دوشنبه مورخ 8 خرداد ماه 96 نشست صمیمانه اعضای شعبه تهران بزرگ با ریاست محترم انجمن خوشنویسان ایران استاد امیرخانی

و نماینده محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر ساکت برگزار گردید.

گفتنی است در این جلسه  استادان صندوق آبادی ، سید حیدر موسوی از اعضاء شورای عالی 

و مدیر اجرایی انجمن خوشنویسان جناب آقای براتی ، جمعی از استادان ، مدرسین و سرپرست شعبه تهران بزرگ جناب آقای استاد سپهری  نیز حضور داشتند.