سال جهش تولید
شنبه 10 آبان

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه ارزشیابی استادی در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران- آبان 99

گزارش تصویری جلسه ارزشیابی استادی در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران- آبان 99

1399/08/06
دو نمونه از فعالیت انتشاراتی انجمن خوشنویسان شهرضا

دو نمونه از فعالیت انتشاراتی انجمن خوشنویسان شهرضا

1399/08/06
گزارش تصویری تقدیر ازهنرمندان خوشنویس نی ریز به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن خوشنویسان نی ریز به مناسبت هفته خوشنویسی مهر99

گزارش تصویری تقدیر ازهنرمندان خوشنویس نی ریز به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن خوشنویسان نی ریز به مناسبت هفته خوشنویسی مهر99

1399/08/05
گزارش تصویری نشست تخصصی ترکیب آزاد و برگزاری مسابقه خوشنویسی میان اعضای انجمن خوشنویسان مهاباد به مناسبت هفته خوشنویسی مهر99

گزارش تصویری نشست تخصصی ترکیب آزاد و برگزاری مسابقه خوشنویسی میان اعضای انجمن خوشنویسان مهاباد به مناسبت هفته خوشنویسی مهر99

1399/08/05
گفتگو با جناب آقای علی رحیمی مدرس و رئیس انجمن خوشنویسان شیروان  به مناسبت هفته خوشنویسی در خبرگزاری پانا مهر99

گفتگو با جناب آقای علی رحیمی مدرس و رئیس انجمن خوشنویسان شیروان به مناسبت هفته خوشنویسی در خبرگزاری پانا مهر99

1399/08/05
فضای مجازی می تواند کمک حال اساتید در دوران کرونا باشد.

فضای مجازی می تواند کمک حال اساتید در دوران کرونا باشد.

1399/08/05
برگزاری اختتامیه مسابقه بین‌المللی خوشنویسی کالیتون در هند

برگزاری اختتامیه مسابقه بین‌المللی خوشنویسی کالیتون در هند

1399/08/05
گفتگوی زنده اینستاگرامی استاد شمس الدین مرادی و استاد علی گنجی به مناسبت هفته خوشنویسی

گفتگوی زنده اینستاگرامی استاد شمس الدین مرادی و استاد علی گنجی به مناسبت هفته خوشنویسی

1399/08/03
گفتگوی زنده اینستاگرامی استاد شمس الدین مرادی و استاد حسن حسین نژاد به مناسبت هفته خوشنویسی

گفتگوی زنده اینستاگرامی استاد شمس الدین مرادی و استاد حسن حسین نژاد به مناسبت هفته خوشنویسی

1399/08/03
گفتگوی زنده اینستاگرامی استاد شمس الدین مرادی و استاد عباسعلی صحافی مقدم به مناسبت هفته خوشنویسی

گفتگوی زنده اینستاگرامی استاد شمس الدین مرادی و استاد عباسعلی صحافی مقدم به مناسبت هفته خوشنویسی

1399/07/30
حضور جمعی از‌خوشنویسان دماوند بر مزار استاد فقید حسین نوروزی احمدآبادی و برگزاری ورک شاپ خوشنویسی بیاد استاد محمدرضا شجریان

حضور جمعی از‌خوشنویسان دماوند بر مزار استاد فقید حسین نوروزی احمدآبادی و برگزاری ورک شاپ خوشنویسی بیاد استاد محمدرضا شجریان

1399/07/30
یک خوشنویسی هیچوقت مغلوب نمی شود...

یک خوشنویسی هیچوقت مغلوب نمی شود...

1399/07/30
برگزاری ورک شاپ خوشنویسی در انجمن خوشنویسان تبریز با رعایت پروتکل های بهداشتی در هفته خوشنویسی

برگزاری ورک شاپ خوشنویسی در انجمن خوشنویسان تبریز با رعایت پروتکل های بهداشتی در هفته خوشنویسی

1399/07/30
گفتگوی زنده اینستاگرامی استاد شمس الدین مرادی و استاد عبدالله جواری به مناسبت هفته خوشنویسی

گفتگوی زنده اینستاگرامی استاد شمس الدین مرادی و استاد عبدالله جواری به مناسبت هفته خوشنویسی

1399/07/29
گزارش تصویری مراسم غبارروبی از مزار اساتید خوشنویس تبریز در وادی رحمت تبریز به مناسبت هفته خوشنویسی

گزارش تصویری مراسم غبارروبی از مزار اساتید خوشنویس تبریز در وادی رحمت تبریز به مناسبت هفته خوشنویسی

1399/07/29
نامگذاری خیابانی در نی ریز به نام

نامگذاری خیابانی در نی ریز به نام " استاد سیدعطاءالله طغرایی "

1399/07/29
دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان فرهنگی و ورزشی با مدیر انجمن خوشنویسان شعبه کاشان به مناسبت هفته خوشنویسی مهر99

دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان فرهنگی و ورزشی با مدیر انجمن خوشنویسان شعبه کاشان به مناسبت هفته خوشنویسی مهر99

1399/07/28
مدیر اجرائی انجمن خوشنویسان ایران: تاکنون هیچ کمک مادی از جانب دولت دریافت نکرده ایم.

مدیر اجرائی انجمن خوشنویسان ایران: تاکنون هیچ کمک مادی از جانب دولت دریافت نکرده ایم.

1399/07/28
دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعضای انجمن خوشنویسان شعبه مراغه به مناسبت هفته خوشنویسی مهر99

دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعضای انجمن خوشنویسان شعبه مراغه به مناسبت هفته خوشنویسی مهر99

1399/07/27
دیدار رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی با اعضای انجمن خوشنویسان شعبه ارومیه به مناسبت هفته خوشنویسی مهر99

دیدار رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی با اعضای انجمن خوشنویسان شعبه ارومیه به مناسبت هفته خوشنویسی مهر99

1399/07/27
گفتگوی زنده اینستاگرامی استاد شمس الدین مرادی و استاد مهدی فروزنده به مناسبت هفته خوشنویسی

گفتگوی زنده اینستاگرامی استاد شمس الدین مرادی و استاد مهدی فروزنده به مناسبت هفته خوشنویسی

1399/07/27
استاد امیرخانی :هرشخصی نمی تواند هنرمند شود/گاهی وقت ها مابایداز جوانان خط یادبگیریم.

استاد امیرخانی :هرشخصی نمی تواند هنرمند شود/گاهی وقت ها مابایداز جوانان خط یادبگیریم.

1399/07/27
دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیر انجمن خوشنویسان نطنز به مناسبت هفته خوشنویسی مهر99

دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیر انجمن خوشنویسان نطنز به مناسبت هفته خوشنویسی مهر99

1399/07/27
گزارش تصویری دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعضای انجمن شعبه رودسر به مناسبت هفته خوشنویسی

گزارش تصویری دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعضای انجمن شعبه رودسر به مناسبت هفته خوشنویسی

1399/07/27
گزارش تصویری دیدار رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و مدیرمحترم آموزش وپرورش بااعضای انجمن کازرون واهدای لوح تقدیر به خوشنویسان مراکزدرمانی به مناسبت هفته خوشنویسی مهر99

گزارش تصویری دیدار رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و مدیرمحترم آموزش وپرورش بااعضای انجمن کازرون واهدای لوح تقدیر به خوشنویسان مراکزدرمانی به مناسبت هفته خوشنویسی مهر99

1399/07/27
گفتگوی زنده اینستاگرامی استاد شمس الدین مرادی و استادامیر احمد فلسفی به مناسبت هفته خوشنویسی

گفتگوی زنده اینستاگرامی استاد شمس الدین مرادی و استادامیر احمد فلسفی به مناسبت هفته خوشنویسی

1399/07/26
گفتگوی زنده اینستاگرامی استاد شمس الدین مرادی و استاد احمد عبدالرضایی به مناسبت هفته خوشنویسی

گفتگوی زنده اینستاگرامی استاد شمس الدین مرادی و استاد احمد عبدالرضایی به مناسبت هفته خوشنویسی

1399/07/26
گفتگوی زنده اینستاگرامی استاد شمس الدین مرادی و استاد مجید چیزفهم به مناسبت هفته خوشنویسی

گفتگوی زنده اینستاگرامی استاد شمس الدین مرادی و استاد مجید چیزفهم به مناسبت هفته خوشنویسی

1399/07/26
گفتگوی زنده اینستاگرامی استادان برجسته انجمن خوشنویسان ایران به مناسبت هفته خوشنویسی-مهرماه 99

گفتگوی زنده اینستاگرامی استادان برجسته انجمن خوشنویسان ایران به مناسبت هفته خوشنویسی-مهرماه 99

1399/07/25
دبیران سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر معرفی شدند.

دبیران سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر معرفی شدند.

1399/07/25

اخبار انجمن خوشنویسان

آرشیو اخبار انجمن خوشنویسان

اخبار نمایشگاه ها و موزه ها

آرشیو اخبار نمایشگاه ها و موزه ها

برگزاری ورکشاپ و نمایشگاه تقدیر از مدافعان سلامت به همت انجمن خوشنویسان شهرکرد به مناسبت هفته خوشنویسی مهر99

برگزاری ورکشاپ و نمایشگاه تقدیر از مدافعان سلامت به همت انجمن خوشنویسان شهرکرد به مناسبت هفته خوشنویسی مهر99

نمایشگاه مجازی انجمن خوشنویسان کرمانشاه به مناسبت هفته خوشنویسی مهر 99

نمایشگاه مجازی انجمن خوشنویسان کرمانشاه به مناسبت هفته خوشنویسی مهر 99

نمایشگاه خوشنویسی هنرمند گرامی آقای سیدمجتبی سیدی با عنوان

نمایشگاه خوشنویسی هنرمند گرامی آقای سیدمجتبی سیدی با عنوان" مشق احساس" به مناسبت هفته خوشنویسی

پوستر هفته خوشنویسی مهرماه 1399

پوستر هفته خوشنویسی مهرماه 1399

نمایشگاه خوشنویسی آثار برگزیدگان دوسالانه های خوشنویسی قزوین به مناسبت هفته خوشنویسی

نمایشگاه خوشنویسی آثار برگزیدگان دوسالانه های خوشنویسی قزوین به مناسبت هفته خوشنویسی

بیلبوردهای خیابانی ونمایشگاه خوشنویسی آثار خوشنویسان سبزوار همزمان با هفته خوشنویسی

بیلبوردهای خیابانی ونمایشگاه خوشنویسی آثار خوشنویسان سبزوار همزمان با هفته خوشنویسی

نمایشگاه مجازی مجموعه آثار جمعی از هنرمندان خوشنویس شهرستان بوکان به مناسبت هفته خوشنویسی

نمایشگاه مجازی مجموعه آثار جمعی از هنرمندان خوشنویس شهرستان بوکان به مناسبت هفته خوشنویسی

برگزاری نمایشگاه خوشنویسی مجازی با همکاری انجمن خوشنویسان شعبه تهران بزرگ و مجموعه فرهنگی هنری آسمان

برگزاری نمایشگاه خوشنویسی مجازی با همکاری انجمن خوشنویسان شعبه تهران بزرگ و مجموعه فرهنگی هنری آسمان

یازدهمین نمایشگاه خوشنویسی عاشورایی با عنوان

یازدهمین نمایشگاه خوشنویسی عاشورایی با عنوان " کلک سرخ" در سبزوار

نمایشگاه گروهی نقاشیخط

نمایشگاه گروهی نقاشیخط " هفت اقلیم عشق " در گالری ایده

شماره جدید نشریه داخلی انجمن خوشنویسان ایران شعبه شهرضا با عنوان

شماره جدید نشریه داخلی انجمن خوشنویسان ایران شعبه شهرضا با عنوان " فخر قلم "

کمیسیون ملی یونسکو ایران برگزار میکند : گشایش نخستین نمایشگاه مجازی

کمیسیون ملی یونسکو ایران برگزار میکند : گشایش نخستین نمایشگاه مجازی

نمایشگاه خیریه نقاشیخط پیوند مهربانی با حضور اساتید و هنرمندان برجسته نقاشیخط ایران در نیاوران

نمایشگاه خیریه نقاشیخط پیوند مهربانی با حضور اساتید و هنرمندان برجسته نقاشیخط ایران در نیاوران

کتابت آیاتی از قرآن کریم با حضور جمعی از اساتید و خوشنویسان مشهد همزمان با سالگرد زنده یاد استاد سید حسین میرخانی

کتابت آیاتی از قرآن کریم با حضور جمعی از اساتید و خوشنویسان مشهد همزمان با سالگرد زنده یاد استاد سید حسین میرخانی

مسابقه مجازی خوشنویسی به همت کمیته فرهنگی و هنری دفاع مقدس و انجمن خوشنویسان واحد آغاجاری

مسابقه مجازی خوشنویسی به همت کمیته فرهنگی و هنری دفاع مقدس و انجمن خوشنویسان واحد آغاجاری

فراخوان هفدهمین جشنواره خوشنویسی رضوی در خراسان جنوبی

فراخوان هفدهمین جشنواره خوشنویسی رضوی در خراسان جنوبی

برگزاری هفتمین همایش کتابت قرآن کریم

برگزاری هفتمین همایش کتابت قرآن کریم " بهار مهربانی " در شهرستان ابهر

برگزاری کارگاه مجازی خوشنویسی

برگزاری کارگاه مجازی خوشنویسی " شهر رمضان " در موزه خوشنویسی ایران

انجمن خوشنویسان شعبه قزوین برگزار می کند: آموزش خوشنویسی مجازی زیر نظر استادان و مدرسین مجرب

انجمن خوشنویسان شعبه قزوین برگزار می کند: آموزش خوشنویسی مجازی زیر نظر استادان و مدرسین مجرب

برگزاری مسابقه مجازی کتابت آیات نور به همت انجمن خوشنویسان گراش

برگزاری مسابقه مجازی کتابت آیات نور به همت انجمن خوشنویسان گراش

برگزاری نمایشگاه مجازی خط به همت انجمن خوشنویسان شهرکرد

برگزاری نمایشگاه مجازی خط به همت انجمن خوشنویسان شهرکرد

فصلنامه داخلی انجمن خوشنویسان شعبه شهرضا، فصل نخست، شماره ۴

فصلنامه داخلی انجمن خوشنویسان شعبه شهرضا، فصل نخست، شماره ۴

پوسترخط زیبای حضرت استاد غلامحسین امیرخانی به مناسبت نوروز 1399

پوسترخط زیبای حضرت استاد غلامحسین امیرخانی به مناسبت نوروز 1399

فصلنامه داخلی انجمن خوشنویسان شعبه شهرضا

فصلنامه داخلی انجمن خوشنویسان شعبه شهرضا

نمایشگاه خوشنویسی به مناسبت هفته نکوداشت مکتب هنری تبریز و گرامیداشت استاد کمال الدین میرزا جعفر تبریزی

نمایشگاه خوشنویسی به مناسبت هفته نکوداشت مکتب هنری تبریز و گرامیداشت استاد کمال الدین میرزا جعفر تبریزی

نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد مهدی فلاح در مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد، موزه خط و کتابت میرعماد

نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد مهدی فلاح در مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد، موزه خط و کتابت میرعماد

نشست تخصصی خوشنویسی با حضور استاد علی راهجیری همراه با برگزاری مراسم اختتامیه نمایشگاه عطر یاس در قزوین

نشست تخصصی خوشنویسی با حضور استاد علی راهجیری همراه با برگزاری مراسم اختتامیه نمایشگاه عطر یاس در قزوین

آیین نکوداشت 7 دهه خدمات گسترده علمی و فرهنگی استاد مهدی محقق

آیین نکوداشت 7 دهه خدمات گسترده علمی و فرهنگی استاد مهدی محقق

نمایشگاه نقاشیخط و خوشنویسی هنرجویان هنرمند گرامی جناب آقای باربد یزدانی در تهران

نمایشگاه نقاشیخط و خوشنویسی هنرجویان هنرمند گرامی جناب آقای باربد یزدانی در تهران

نمایشگاه خوشنویسی

نمایشگاه خوشنویسی " نقطه " گزیده آثار استادان محمود رهبران، احمد احمدی، یادگار خیام در خانه فرهنگ و هنر گویا