بر اساس برنامه ریزی ستاد هفته خوشنویسی ،انجمن خوشنویسان ایران در روز پنجم ( سه شنبه 25 مهرماه 96 ) ،
بخش اول را با محوریت هم اندیشی چشم انداز خط ثلث در ایران  با حضور استادان : (احمد عبدالرضایی - فرهاد شیرخانی - مسعود فاضلی مقدم - محسن عبادی - وحید فولادزاده ) و در بخش دوم : اجرای زنده خط ثلث توسط استاد علی رضائیان از ساعت 14 الی 17- همچنین دومین کارگاه آموزشی کاغذهای دست ساز را با حضور هنرمند گرامی جناب آقای سعید زمزیا ( آهار، مهره، پرس، پاسپارتو ) از ساعت 17 تا 19 درخانه هنرمندان، گالری بهار برگزار نمود.