هنرمندان گرامی جهت مشاهده فایل flip book پوسترهای ارسالی شعب انجمن خوشنویسان ایران

( فراخوان پوستر هفته خوشنویسی ) نرم افزار Adobe Flash Player  را نصب نمایید.

و جهت دریافت فایل pdf بر لینک ذیل کلیک نمایید:

/files/akhbar/96/hafteh%20khishnvisi/posterha/file.pdf