سال رونق تولید
پنجشنبه 28 شهریور

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران : انجمن خوشنویسان ایران فقط می تواند مدرک خوشنویسی صادر کند و آموزشگاه ها مجوزی ندارند .