این نشست که به همت شعبه تهران بزرگ و فرهنگسرای شفق برگزار شد، مورد استقبال پرشور هنرجویان عزیز قرار گرفت . در این نشست که 3 ساعت به طول انجامید نکات کاربردی در خصوص آزمونهای دوره های مقدماتی تا فوق ممتاز انجمن  توسط استاد محسن میرحسینی مطرح گردید و به سوالات عزیزان در مورد مباحث مختلف امتحانی پاسخ داده شد .