سال رونق تولید
پنجشنبه 28 شهریور

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دیدار شهردار منطقه ۱۱و هیئت همراه از انجمن خوشنویسان ایران - 97/11/15

بر اساس این گزارش روز دوشنبه مورخ 15 بهمن 97، شهردار منطقه ۱۱ تهران  جناب آقای دکتر آبادیان و هیئت همراه از دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران دیدار به عمل آوردند.
در این نشست صمیمانه ریاست شورای عالی استاد غلامحسین امیرخانی گزارشی ازچند دهه فعالیت های فرهنگی هنری و آموزشی انجمن خوشنویسان ایران ارائه نمودند وبه برخی از مسائل و مشکلات انجمن خوشنویسان ایران اشاره کردند و همچنین دکتر ساکت نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاد علی اشرف صندوق آبادی و مدیر اجرایی آقای براتی نیز مطالب و موضوعاتی را در خصوص مسائل انجمن مطرح نمودند.
سپس آقای دکتر آبادیان در خصوص امور فرهنگی و هنری در منطقه ۱۱ گزارش مبسوطی را به استحضار حاضرين در جلسه رسانيدند . ایشان اظهار نمودند این منطقه از تهران با استانداردهای جهانی شهرسازی تطابق دارد و ایستگاه های مترو در منطقه به تعداد مناسب فعال است . همچنین پهنه فرهنگی را نقطه عطف منطقه ۱۱ برشمردند و اضافه نمودند انجمن خوشنویسان ایران که یک مکان نوستالژیک و دارای اعتبار فرهنگی و هنری بلند مدت است در این منطقه واقع شده است و ما سعی داریم از اینگونه اماکن صیانت و حمایت لازم را به عمل آوریم.
گفتنی است پس ازخاتمه نشست مذکور که به مدت 3 ساعت به طول انجامید شهردار محترم وهیئت همراه از واحدها و طبقات ساختمان انجمن خوشنویسان ایران بازدید نموده، توصیه های لازم را اظهار کردند.