سال رونق تولید
شنبه 29 تیر

گزارش تصویری از نمایشگاه آثار خوشنویسی هنرمند گرامی جناب آقای سعید یزدان مهر مدیر انجمن خوشنویسان شهرستان نطنز

نمایشگاه خوشنویسی مدیر انجمن خوشنویسان شهرستان نطنز با نام "مهرآفرین "  از 20 آبان ماه در طبقه اول بیمارستان آیت اله یثربی کاشان برپا بود .

    این نمایشگاه با حضور شهردار، امام جمعه ، رئیس اداره آموزش و پرورش ، رئیس اداره تامین اجتماعی ، رئیس انجمن خوشنویسان شهرستان کاشان آقای خوش حساب ، مدیر دفتر نماینده مجلس شورای اسلامی آقای عراقی ، و دیگر مسئولین شهرستان نطنزبرگزارگردید . در آیین اختتامیه نمایشگاه که همراه با زنده نویسی(ورک شاپ ) اشعار شعرای ایران زمین همراه بود  به دلیل استقبال بی نظیر پرسنل وکادر درمانی بیمارستان چندین ساعت کتابت وتحریر اشعار بطول انجامید.  در پایان مدیر عامل وریاست محترم بیمارستان از زحمات این هنرمند بادرودی تقدیر وتشکر بعمل آوردند.  ضمنا درحرکتی قابل تقدیرتوسط استاد یزدان مهر در جمع کودکان سرطانی سالن لبخند ومهر رادیوتراپی ،خوشنویسی ابیات امید بخش کتابت شد و تقدیم بیماران گردید .