ورکشاپ خوشنویسی " آیت عشق "  به مناسبت روز معلم در خانه تاریخی آقازاده ابرکوه برگزار گردید در این ورکشاب آقای حیدری معاونت محترم فرماندار ابرکوه حضور داشتند .