سال رونق تولید
پنجشنبه 31 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 آئین گشایش نمایشگاه خوشنویسی با عنوان " زمزمه محبت  "جهت تجلیل از مقام شامخ معلم در قزوین

     آئین گشایش نمایشگاه خوشنویسی با عنوان " زمزمه محبت  "جهت تجلیل از مقام شامخ معلم وهفته شوراها در روز دوشنبه 16 اردیبهشت ماه باحضور جمع کثیری از مسئولین شهری ، پیشکسوتان ، مدرسین وهنرمندان وهنر جویان خوشنویسی قزوین در نگارخانه بانوحضرت فاطمه (س) واقع درسازمان فرهنگی ، اجتماعی وورزشی شهرداری قزوین برگزار گردید .
استاد میر حیدر موسوی رئیس انجمن خوشنویسان قزوین قبل از گشایش نمایشگاه ضمن خیر مقدم به حاضرین وتبریک هفته معلم بیان داشتند که انجمن خوشنویسان قزوین با رویکردی جدید نسبت به ارتقاء سطح کیفی و کمی خوشنویسی شهر برنامه های مناسبی در دستور کارخود قرارداده وبرای خوشنویسی قزوین نوید اتفاقات خوبی را دادند .
انجمن خوشنویسان قزوین جهت آشنایی هنرجویان با فضاهای نمایشگاهی و مراحل ارائه اثر  مانند انتخاب متن ، انتخاب نوع نگارش ، نوع پاسپارتو وارائه کلی اثر در حرکتی نوین کلیه کلاسهای آموزشی خود را به مدت یکهفته در فضای نمایشگا ه با توضیحات مدرسین مربوطه برگزار خواهد نمود .
همچنین با توجه به نزدیکی آزمونهای پایاندوره ای خوشنویسی 
ودرجهت ارزیابی هنرجویان ، پیش آزمون دوره های عالی وممتازرا نیز در روز پنجشنبه 19 اردیبهشت درمکان نمایشگاه برگزار خواهد نمود .
این نمایشگاه از 16 الی 24 اردیبهشت صبح وبعداز ظهر پذیرای علاقمندان این هنر میباشد .