سال جهش تولید
دوشنبه 5 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری برگزاری کتابت آيات قرآن کریم توسط مدرسین و هنرمندان انجمن خوشنویسان شعبه گنبد، در چهارمین همایش بزرگ قرآنيان استان گلستان 98/3