سال رونق تولید
پنجشنبه 28 شهریور

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

انجمن خوشنویسان بجنورد با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می کند: نمایشگاه خوشنویسی" پیوند مهر"