سال رونق تولید
پنجشنبه 28 شهریور

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه آثار خوشنویسی هنرمند گرامی جناب آقای محمدرضا نیک اختر ( منحنی عشق ) با حضور استاد علی اشرف صندوق آبادی در بیرجند