سال رونق تولید
پنجشنبه 8 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری اولین جشنواره خوشنویسی ولایت وغدیرشهرستان میاندوآب

 اولین جشنواره خوشنویسی ولایت وغدیرشهرستان میاندوآب درروز دوشنبه مورخه ۲۸ مرداد۹۸ درمحل مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ وارساداسلامی شهرستان میاندواب باحضور جمعی ازهنرمندان ومسئولین شهرستان وامام جمعه محترم حجت الاسلام حسن زاده واستادمیرحسین زنوزی عضوشورای عالی انجمن خوشنویسان ایران راس ساعت ۱۱صبح افتتاح شد.

دراین مراسم حجت الاسلام حسن زاده به نقش هنردرجامعه وتاثیران برخانواده ها تاکید نمودند. استادمیرحسین زنوزی نیزضمن تقدیروتشکرازبرگزارکنندگان جشنواره برلزوم گرایش جوانان وخانواده هابه هنروبخصوص هنرخوشنویسی مطالب موثری رابیان فرمودند.

محمود نیک مرام رییس اداره فرهنگ وارساداسلامی میاندواب نیزبه همه ی مهمانان ومدعوین خیرمقدم عرض کردند وخاطرنشان کردندکه این جشنواره درسالهای آتی بصورت استانی ومنطقه ای برگزارگردد. سعیدخوش منش رییس انجمن خوشنویسان میاندواب هم ضمن خیرمقدم گویی رزومه وسابقه ی خوسنویسی شهرستان را ارائه نمودند.درآخرضمن افتتاح وبازدیدازآثارخوشنویسان به هنرمندان برگزیده لوح تقدیروجوایزی اعطاگردید.