سال جهش تولید
پنجشنبه 8 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری نمایشگاه آثار خوشنویسی هنرمندان ایران با عنوان " صلح نوشته های راه ابریشم " در همدان