سال جهش تولید
پنجشنبه 8 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه شکسته نویسان معاصر ایران همراه با نشست تخصصی و سخنرانی در مجموعه فرهنگی هنری آسمان