سال رونق تولید
شنبه 27 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه آثار نقاشیخط هنرمند گرامی خانم لیلی منتظری با عنوان " نجوای عشق " در گالری ایده