سال جهش تولید
پنجشنبه 23 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه کمیسیون تحقیق و پژوهش انجمن خوشنویسان ایران در دفتر مرکزی - 23 آبان 1398

 

بر اساس این خبر، جلسه کمیسیون تحقیق و پژوهش انجمن خوشنویسان ایران روز پنجشنبه مورخ 23 آبانماه 1398 با حضور استادان : صندوق آبادی، فلسفی، جزایری و آقایان حسن قادر، علی اصغر مقتدائی، علیرضا هاشمی نژاد، دکتر نواب،دکتر مهدی علیزاده ، آزاد محمودی و مدیر اجرائی آقای براتی در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید.

در این نشست که از ساعت 9 صبح تا 1 بعدازظهر به طول انجامید اعضاء حاضر در جلسه در خصوص موضوعاتی از قبیل: نشست های تخصصی، تبیین مبانی نظری خوشنویسی، پایان نامه های حوزه خوشنویسی وترسیم چشم اندازی ازکمیسیونها در جلسات آینده ... بحث و تبادل نظر به عمل آوردند.