سال جهش تولید
دوشنبه 16 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مجمع عمومی انجمن خوشنویسان چالوس برگزار شد.

بر اساس این خبر،  روز یکشنبه مورخه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ مجمع عمومی انجمن خوشنویسان چالوس رآس ساعت ۱۷ عصر و با حضور حد اکثری (۲۲ نفر از ۲۵ نفر اعضای دارای کارت عضویت شعبه) و حضور نماینده محترم اداره ارشاد شهرستان چالوس و نماینده  محترم دفتر مرکزی ، جناب آقای غضنفری برگزار گردید. اعضای شورا و بازرس شعبه برای مدت دوسال انتخاب و نماینده مجمع بدوی نیز انتخاب شد.

اسامی منتخبین به شرح ذیل تقدیم میگردد:

۱) جناب آقای محققی ۲۲ رأی

۲) سرکار خانم جوانمردی ۱۱ رأی

۳) جناب آقای ستار ریاحی ۱۰رأی

۴)جناب آقای حسن رمضانی ۱۰ رأی

اعضای اصلی شورا و جناب استاد مسعود آقاجانی با۲۲ رأی بعنوان بازرس شعبه و آقای عباس اسحاقی نماینده مجمع بدوی انتخاب گردیدند.