سال رونق تولید
شنبه 16 فروردین

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اعطای حکم سرپرستی انجمن خوشنویسان زنجان به هنرمند گرامی جناب آقای استاد اصغر محمدی

نشست صمیمانه  استاد صندوق آبادی (نائب رئیس شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران) و هیئت همراه(استاد میرحیدر موسوی و آقای عارف براتی )

با اعضای شورای انجمن و مجمع نمایندگان خوشنویسان زنجان بعد ظهر روز شنبه ۱۹ بهمن ۹۸

و اعطای حکم سرپرستی انجمن خوشنویسان زنجان به استاد اصغر محمدی