سال جهش تولید
یکشنبه 30 شهریور

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست مجازی پژوهشکده هنر: بازخوانی تعامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انجمن خوشنویسان ایران

 


    نشست مجازی «بازخوانی تعامل وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی با انجمن خوشنویسان ایران در حوزه آموزش» با حضورآقای عارف براتی مدیر اجرایی انجمن خوشنویسان ایران وجناب اقای محمد سعید مریدی رئیس کارگروه امورهنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران، با هدف بازخوانی شیوه‌های رایج آموزش خوشنویسی و نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه، به صورت زنده در روز دوشنبه 13 مرداد 99  از ساعت 10 تا 12  در صفحه اینستاگرامی پژوهشکده هنر برگزارگردید.

در این نشست که دبیری آن با دکتر طیبه عزت اللهی نژاد، عضو هیات علمی پژوهشگاه است، اقای عارف براتی با مروری بر شیوه‌های آموزش در انجمن خوشنویسان به جایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه پرداخت. همچنین آقای محمد سعید مریدی نیز در خصوص نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در امر ارتقای آموزش خوشنویسی، مباحثی را ارائه دادند. تصویر این نشست به نشانی ricac.art  دراینستاگرام برای همگان در دسترس است.