سال جهش تولید
چهارشنبه 12 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دیدار رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی با اعضای انجمن خوشنویسان شعبه ارومیه به مناسبت هفته خوشنویسی مهر99

  

  

  

نشست مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی جناب آقای  دکترخدایاری و جناب آقای بابایی رییس اداره امورهنری استان

و جناب آقای علافی روابط عمومی با اعضای شورای انجمن درساختمان انجمن خوشنویسان اورمیه  به مناسبت هفته خوشنویسی .