سال جهش تولید
سه شنبه 11 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

فضای مجازی می تواند کمک حال اساتید در دوران کرونا باشد.

 

نایب رئیس انجمن خوشنویسان تبریز نیز به ایرنا گفت: کرونا بر روی تمام هنرها و صنف ها تأثیر منفی بر جای گذاشته است، اما اساتید خوشنویسی از طریق فضای مجازی و آنلاین با هنرجویان خود بطور مستمر کار کرده اند و لحظه ای از فعالیت باز نمانده اند. آقای رسول جدیدالاسلام افزود: انجمن خوشنویسی با رعایت پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله به آموزش و تعلیم علاقمندان و هنرجویان می پردازد.

وی با بیان اینکه بطور معمول هرگاه در نقطه ای از جهان حادثه ای رخ دهد ستادی تشکیل می شود و این ستاد به حادثه دیدگان و جبران مالی آنان کمک می کند، اظهار کرد: لذا انتظار می رفت که مسئولین دلسوز مملکتی نیز ستادی تشکیل داده و به کمک خسارت دیدگان بیایند که اقدام اساسی در این زمینه انجام نشده و امید است این ستاد تشکیل و  به آسیب دیدگان کمک کنند.

جدیدالاسلام ادامه داد: شدت گرفتن اوضاع کرونا خیلی از برنامه های انجمن را که با هفته خوشنویسی مناسبت داشت، از جمله مراسم های خوشنویسی و دیدار از بزرگان این هنر اصیل اسلامی و آئین های مختلفی که نیاز به فضای باز و دسته جمعی داشت لغو کرد. وی اظهار کرد: امید است با بهتر شدن اوضاع محیطی و از بین رفتن کرونا بتوان به فعالیت و تلاش در زمینه های فوق ادامه داد.