تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
سه شنبه 12 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سخنان هنرمند گرامی استاد آزاد محمودی عضو کمیسیون پژوهش انجمن خوشنویسان ایران به مناسبت هفته خوشنویسی - مهرماه ۹۹

کلیپ سخنان هنرمند گرامی استاد آزاد محمودی عضو کمیسیون پژوهش انجمن خوشنویسان ایران