تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 5 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کمیته داوری بخش خوشنویسی و نقاشیخط (کنگره جهانی محمد (ص)، پیامبر رحمت در آیینه ادب و هنر)

کاتبان مد بسم الله الرحمن الرحیم
لیقه از گیسوی او در مشک و عنبر کرده اند!

*معرفی کمیته داوری بخش خوشنویسی و نقاشی خط*

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده رزومه کمیته داوری به لینک زیر مراجعه نمایید:
https://wcam.ir/fa/org_chart_page.php?rid=43

*کنگره جهانی محمد (ص)، پیامبر رحمت، در آیینه ادب و هنر*

*شیراز*، سومین حرم اهل بیت در ایران اسلامی. 

جهت اطلاع از اخبار کنگره به اجتماع مجازی هنرمندان و دوستداران پیامبر رحمت بپیوندید.
 
www.wcam.ir
 Instagram:
https://www.instagram.com/artsformuhammad
 Telegram:
http://t.me/artsformuhammad