تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 5 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه آثار جمعی از استادان معاصر ایران ( خوشنویسی و نقاشیخط ) همزمان با افتتاح واحد بین الملل انجمن خوشنویسان ایران