تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
جمعه 12 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گرامیداشت روز ملی خوشنویسی در شهرستان صحنه

بمناسبت روز ملی خوشنویسی به همت انجمن خوشنویسان وبا همکاری اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان صحنه کارگاه یکروزه ی حضوری نویسی در محل پارک معلم این شهرستان برگزارگردید.دراین برنامه اعضای انجمن خوشنویسان وتعدادی از هنرمندان وهنرجویان این رشته هنری ضمن آموزش اقدام به نگارش خط نموده ورایگان به بازدیدکنندگان اهدا نمودند .

رستمی فرمانداری - حسنی بخشدارمرکزی - جعفری ریاست شورای شهر- حیدریان رییس اداره ارشاد - نیازی رییس اداره کتابخانه وجمعی دیگر از مسئولین ضمن حضور وبازدید از مراسم مطالب وپیشنهاداتی را در راستای احداث و ساخت گالری نمایشگاهی که از خواستهای بحق وهمیشگی هنرمندان تجسمی وخوشنویسی صحنه‌ای بود بیان نمودند. ازجمله پیش بینی غرفه ای ویژه در محل احداث نمایشگاه های میراث فرهنگی ونیز ساخت گالری در محل فرهنگسرای در حال احداث شهرداری که مورد استقبال هنرمندان قرار گرفت.
انجمن خوشنویسان شهرستان صحنه از جمله انجمن‌های ریشه دار وفعال این شهر میباشد که تاکنون ده ها هنرمند ممتاز وفوق ممتاز را آموزش و به جامعه هنری روانه نموده است .سرکشی وحضور بر مزار مرحوم سید ایمان خاموشی رییس اسبق وازپیشکسوتان فعال خوشنویسی از دیگر برنامه های انجمن در این روز بود.

 

زندی پیام
مدیر انجمن شعبه  شهرستان صحنه