سال جهش تولید
دوشنبه 5 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

بیانیه هیئت داوران (بخش هنری و مقالات علمی) کنگره میرعلی تبریزی و اعلام نفرات برگزیده

بنام خــــــــداوند لوح و قلم
حقـیقت نـگار وجود و عدم
خدایی که داننده رازهاست
نخستین سرآغاز آغازهاست

بی تردید در میان همه ابداعات بشر «ابداع خط» مهمترین دستاورد وی است که هرچه روزگار سپری می¬شود اهمیت آن هویداتر می¬گردد و «خوشنویسی» روند تکامل این ابداع بی بدیل در طول ادوار و اعصار است.
کدام دل است که نبض تپش آن با شور عشق همنوا باشد اما از شیفتگی به جمال خیال و جهان مثال و خط و خوشنویسی بی بهره بماند؟ کدام عاشقِ «مجنون» را سودای انکار عشق به «لیلا»ی قلم در سر است؟ مگر می-توان لاف عشقباری زد ولی دل در گرو این هندسه افسونگر نداشت؟ مگر می¬شود عاشق بود اما نام معشوق ازلی را به مشق ننشست؟
هستی به تمام تکرار سیاه مشق گونه زیبایی نام آفریدگاریست که صانع لوح و قلم و خالق زیبایی¬های توصیف ناشدنی ست.
کنگره علمی و هنری میرعلی تبریزی واضع خط نستعلیق در زادگاهش تبریز کهن دیار فرهنگ و تاریخ،  یک رخداد ارزشمند تاریخی و فرهنگی است که به همت بلند متولیان آگاه و جدی تبریز متجلی شده و بایستی بر همت و بلند نظری متولیان این امر درودها و سپاسها نثار نمود. هیئت داوران بخش هنری این کنگره ضمن قدردانی از تلاش همه برگزار کنندگان این رخداد وزین، خصوصاً اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن خوشنویسان تبریز، با عنایت به جایگاه میرعلی تبریزی واضع خط نستعلیق و زاده این شهر تاریخی و ضمن تقدیر از سطح بالای کیفی و کمی اثار راه یافته به بخش هنری کنگره، با بررسی دقیق آثار، نظر خود را به شرح زیر اعلام می دارد:

الف -  نفرات برگزیده نهایی:

پیمان سادات نژاد
 شهرام روحی 
حامد فقیهی
سید علیرضا مطلبی
علی خیری 
مصطفی عابدینی


ب – نفرات برگزیده منتخب:

حمید احمدی
سیدرسول آقامیری
محمد جواد شکوهی فر
حمید تاجیان


ج – نفرات برگزیده تقدیری:

 محمد حسین نژاداصل
 تیمور خدابخش
 سید مرتضی جعفری
شهرام فرشباف
هادی آقایی
احمد قائم مقامی

هیئت داوران بخش هنری:
حسین رسام، علی شیرازی، علی اشرف صندوق آبادی، محمدعلی فرزبود، حسن تقی زاده کرمانی

* * *

بیانیه هیأت داوران (بخش مقالات علمی) کنگره  میرعلی تبریزی

هیأت محترم داوران بخش علمی کنگره متشکل از جناب آقای دکتر یعقوب آژند (استاد تمام دانشگاه تهران)، جناب آقای دکتر مهدی محمدزاده (دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز) و جناب آقای کریم میرزایی (استاد یار دانشگاه هنر اسلامی تبریز) پس از مطالعه و ارزیابی مجموع مقالات راه یافته به کنگره به تعداد 32 عنوان باتفاق آراء چهار مقاله و باضافه دو مقاله مشترک را که حاوی نقاط تازه بوده و در راستای محورهای کنگره نوشته شده بودند را بعنوان مقالات برگزیده به ترتیب زیر اعلام نمودند:

* دکتر امیر فرید برای مقاله یک چلیپا از میرعلی تبریزی به عنوان نخستین چلیپا نویس نستعلیق

* آقای جمشید پوراسمعیل نیازی برای مقاله میرعلی تبریزی واضع خط نستعلیق

* آقای محمدنقی نوعی پور برای مقاله تبریز خاستگاه نستعلیق و بزرگان نستعلیق نویس تأثیرگذار تبریزی در قرن هشتم و نهم هجری قمری

* آقای احمد ارجمندی برای مقاله میرعلی تبریزی واضع خط نستعلیق

* آقای مهدی ممدوح برای مقاله میرعلی تبریزی واضع خط نستعلیق، آثار، شاگردان او و آراء تذکره نویسان در مورد وی

* خانم مریم عبداللهی برای مقاله میرعلی تبریزی واضع خط نستعلیق،آثار و شاگردان و پیروان او