جهش تولید با مشارکت مردم
یکشنبه 30 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری دیدار اعضای شورای انجمن خوشنویسان همدان با مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان همدان

گزارش تصویری دیدار اعضای شورای انجمن خوشنویسان همدان با مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان همدان جناب آقای مسعود ویژه و معاون هنری سینمایی اداره کل جناب آقای هادی فیض منش...
 در این جلسه پیرامون مسائل مختلف حوزه ی خوشنویسی، مسائل و مشکلات انجمن ها، برنامه های انجام گرفته ی قبلی، برنامه های پیش رو در سال جاری و ... بحث و تبادل نظر شد. همچنین پیشنهادات کاربردی در خصوص ارتقاء جایگاه هنر خوشنویسی و نحوه ی برگزاری رویدادهای فرهنگی مطرح و حاضرین در جلسه در این خصوص نقطه نظرات خود را بیان نمودند.