جهش تولید با مشارکت مردم
یکشنبه 30 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 برگزاری مرحله حضوری مسابقه زيبا نویسی در انجمن خوشنویسان خمینی شهر بمناسبت گرامیداشت مقام معلم

مرحله حضوری مسابقه زيبا نویسی  انجمن خوشنویسان خمینی شهر

با حضور بیش از ۸۰۰ نفر دانش آموز و دانشجوی فرهنگی و آزاد بمناسبت گرامیداشت مقام معلم برگزار شد.