سال رونق تولید
پنجشنبه 8 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه خوشنویسی مشق سحر به مناسبت گرامیداشت عید سعید غدیر خم در نایین

بمناسبت گرامیداشت عید سعید غدیر خم برگزاری میشود
نمایشگاه خوشنویسی مشق سحر
تلفیقی از اثار خو شنویسی اساتید انجمن خوشنویسان اصفهان و انجمن خوشنویسان نایبن
 زمان 24/5/1398لغایت 4/6/1398
ساعات بازدید :۱۰ الی ۱۲صبح ___ ۱۷الی ۲۱ بعد از ظهر 
مکان :مهمانسرای جهانگردی شهرستان نایین
مراسم گشایش نمایشگاه  ۲۴/۵/۱۳۹۸ از ساعت ۵ الی ۷ بعد از ظهر
بازدید برای عموم علا قمندان به هنر  خوشنویسی ازاد میباشد

اموزشگاه ازاد خوشنویسی کلک کیمیا با همکاری انجمن خوشنویسان شهرستان نایین و اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان نایین