سال جهش تولید
پنجشنبه 8 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اجرای طرح نمادین رؤیای صلح توسط استاد محمد رضا شفیعی