سال رونق تولید
شنبه 27 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اجرای طرح نمادین رؤیای صلح توسط استاد محمد رضا شفیعی