جهش تولید با مشارکت مردم
یکشنبه 30 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گروه مطالعات عالی دانشکده هنر با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه سوره برگزار می کند: سمپوزیوم هنر اسلامی، خوشنویسی ایران دوره معاصر