جهش تولید با مشارکت مردم
یکشنبه 30 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه آثار جمعی از مفاخر معاصر خوشنویسی ایران با عنوان نهفت در باغ نگارستان تهران